Wie zijn wij?

Het LIOF Participatiefonds is er voor pas gestarte, innovatieve MKB’ers die willen doorgroeien, en middelgrote tot grote ondernemers die willen groeien of denken aan een overname, bedrijfsopvolging of turnaround. LIOF kan dan vanuit haar Participatiefonds meefinancieren.

Eigen vermogen maakt groei mogelijk. LIOF kan, als regionale ontwikkelingsmaatschappij, meer risico nemen dan reguliere financiers. En dat maakt dat met een financiering van LIOF ook reguliere financiers durven instappen. Stapelfinanciering noemen we dat.

Maar we doen meer

We bieden geld inclusief netwerk en kennis. We denken met u mee. BV Limburg Het doel van LIOF is de versterking van de BV Limburg. Dat beogen we ook met de inzet van het LIOF Participatiefonds. Het LIOF Participatiefonds kijkt niet alleen naar commercieel succes, maar ook naar maatschappelijk rendement en duurzaamheid. De creatie en het behoud van werkgelegenheid in Limburg is heel belangrijk voor LIOF. Een ander bijzonder element is het revolverend karakter van het fonds: met het geld van onze exits kunnen we weer herinvesteren in andere Limburgse bedrijven.